Innowacje i badania

Dzięki swojemu know-how firma SADDAR realizuje najbardziej zaawansowane technologicznie projekty od pomysłu do wdrożenia. Produkcja Eko-Kotew SADDAR wymagała opracowania technologii wytwarzania wysoko-wytrzymałościowego tworzywa PET modyfikowanego kilkoma składnikami chemicznymi i wzmacnianego włóknem szklanym. Kształt i wymiary Eko-Kotew SADDAR zostały przez twórcę zaprojektowane tak, że:

 • zastosowano pogrubione przekroje we wszystkich miejscach odpowiedzialnych za naprężenia zrywające, zginające i udarność
 • istotnych miejscach roboczych funkcjonalnych Eko-Kotwy SADDAR są kilkakrotnie grubsze od kotew z blachy stalowej

W efekcie uzyskano:

 • Eko-Kotwę SADDAR, którą charakteryzują ponad DWUKROTNIE mniejsze maksymalne naprężenia. Oznacza to, że ma ona także większą maksymalną wytrzymałość od kotwy stalowej.
 • zoptymalizowany kształt
 • wyższe wytrzymałości od kotew spawanych z blachy stalowej.

Przed rozpoczęciem produkcji nowego modelu Eko-Kotwy SADDAR projekt poddawany jest analizie wytrzymałościowej. Stosując zaawansowane programy komputerowe do analiz MES (metoda elementów skończonych) określane są najsłabsze punkty nowej geometrii produktu i następnie korygowane. Powtarzając tę czynność kilkukrotnie osiągamy zoptymalizowany model Eko- Kotwy SADDAR i dzięki temu maksymalną jej wytrzymałość. Zastosowanie technologii wtrysku wysokociśnieniowego pozwala nam na opracowanie Eko-Kotew SADDAR o bardziej skomplikowanych kształtach niż kotwy stalowe.

W kotwie stalowej występują duże obszary koncentracji naprężeń przy podstawie kieszeni na słupek – kolor czerwony. Skutkuje to pękaniem spawów w tym obszarze. W Eko-Kotwach SADDAR nie ma takiego zagrożenia, gdyż nie występują tak duże obszary koncentracji naprężeń. Kolorowa skala w prawym dolnym rogu obydwu analiz obrazuje naprężenia. Do obydwu symulacji przyjęto takie same obciążenia boczne:

 • na szczycie skali Eko-Kotwy SADDAR jest 123 MPa.
 • na szczycie skali kotwy stalowej jest 247 MPa.

Nasze prace rozwojowo – badawcze prowadzimy w następujących dziedzinach:

 • prace badawczo-rozwojowe pozwalające na opracowanie nowych rozwiązań technologicznych,
 • modyfikacja składu tworzyw termoplastycznych, w tym napełnianych wypełniaczami mineralnymi i roślinnymi,
 • wprowadzanie do produkcji nowych produktów,
 • wprowadzanie do produkcji dotychczas oferowanych produktów, ale po wprowadzeniu zmian podwyższających parametry i właściwości

wzmocnienia otworów i ścian
w kieszeni na słupek

system SHR (Socket’s screw holes reinforced with additional material) SHR wzmacnia ścianki i otwory na śruby kieszeni na słupek specjalnym nadlewem kompozytu

elementy konstrukcyjne amortyzujące i pochłaniające energię siły wbijania – SDS (Stress Distribution System)

otwory odprowadzające wodę, zmiękczanie gleby podczas wbijania, system rozprowadzania mieszanki wody, cementu i kruszywa

w miejscach odpowiedzialnych
za naprężenia zastosowano pogrubione przekroje

optymalizowana geometria pierścienia łukowego wzmacniająca konstrukcję

system blokad wzmacniających posadowienie FSS Sytem (Fins and Sep System to inprove stability)

Certyfikaty

 • to specjalnie zaprojektowane elementy amortyzujące i pochłaniające energię siły wbijającej
 • to także pogrubione przekroje w piórach szpica Eko-Kotwy Saddar odpowiedzialnych za naprężenia zrywające, zginające i udarność
 • System SDS zapobiega również kumulowaniu siły (energii) uderzeń na dnie kieszeni na słupek
 • System SDS przenosi ponadto energię (siłę) wbijającą bezpośrednio na pióra szpica Eko-Kotwy SADDAR eliminując ryzyko uszkodzenia Eko-Kotwy podczas wbijania
 • stabilność mocowania słupka w kieszeni kotwy
 • stabilizuje śruby i zwiększa wytrzymałość połączenia
 • zwiększa wytrzymałość słupka osadzonego w kotwie przed naporem siły bocznej
 • uzyskanie większej estetyki mocowania

Audyty

BUREAU VERITAS
(na zlecenie THE HOME DEPOT USA)

TÜV Rheinland – Niemcy
(na zlecenie Hornbach Niemcy)

Leroy Merlin Polska

Kingfisher

Intertek
(na zlecenie OBI Niemcy)