Innowacje i badania

Grâce à notre savoir-faire, nous réalisons les projets les plus avancés technologiquement, de la conception à la mise en œuvre. La production d’Eco- Ancrages SADDAR a nécessité la mise au point d’une technologie de production d’un plastique PET à haute résistance modifié par plusieurs composants chimiques et renforcé par des fibres de verre. La forme et les dimensions des Eco- Ancrages SADDAR ont été conçues par le développeur de manière
à ce que :

 • des sections transversales épaissies sont utilisées dans toutes les
  sections responsables de la contrainte de rupture, de la contrainte de
  flexion, de la résistance aux chocs,
 • dans les sections importantes de travail et fonctionnement, les Eco-
  Ancrages SADDAR sont plusieurs fois plus épais que les ancrages en
  tôle d’acier.

Le résultat :

 • Eco-Ancrage SADDAR, qui présente des contraintes maximales plus
  de DEUX fois inférieures. Cela signifie que sa résistance maximale est également supérieure à celle d’un ancrage en acier.
 • forme optimisée
 • résistance supérieure à celle des ancrages soudés en tôle d’acier.

Avant de commencer la production d’un nouveau modèle d’Eco- Ancrage SADDAR, la conception est soumise à une analyse de résistance. À l’aide d’un
logiciel d’analyse MEF (méthode des éléments finis) avancé, les points faibles de la nouvelle géométrie du produit sont identifiés et corrigés. En répétant ce
processus plusieurs fois, nous avons obtenu un modèle d’Eco-Ancrage
SADDAR optimisé et donc sa résistance maximale. L’utilisation de la technologie
d’injection à haute pression nous permet de développer l’Eco- Ancrage SADDAR
avec des formes plus complexes que les ancrages en acier.

W kotwie stalowej występują duże obszary koncentracji naprężeń przy podstawie kieszeni na słupek – kolor czerwony. Skutkuje to pękaniem spawów w tym obszarze. W Eko-Kotwach SADDAR nie ma takiego zagrożenia, gdyż nie występują tak duże obszary koncentracji naprężeń. Kolorowa skala w prawym dolnym rogu obydwu analiz obrazuje naprężenia. Do obydwu symulacji przyjęto takie same obciążenia boczne:

 • na szczycie skali Eko-Kotwy SADDAR jest 123 MPa.
 • na szczycie skali kotwy stalowej jest 247 MPa.

Nasze prace rozwojowo – badawcze prowadzimy w następujących dziedzinach:

 • prace badawczo-rozwojowe pozwalające na opracowanie nowych rozwiązań technologicznych,
 • modyfikacja składu tworzyw termoplastycznych, w tym napełnianych wypełniaczami mineralnymi i roślinnymi,
 • wprowadzanie do produkcji nowych produktów,
 • wprowadzanie do produkcji dotychczas oferowanych produktów, ale po wprowadzeniu zmian podwyższających parametry i właściwości

wzmocnienia otworów i ścian
w kieszeni na słupek

system SHR (Socket’s screw holes reinforced with additional material) SHR wzmacnia ścianki i otwory na śruby kieszeni na słupek specjalnym nadlewem kompozytu

elementy konstrukcyjne amortyzujące i pochłaniające energię siły wbijania – SDS (Stress Distribution System)

otwory odprowadzające wodę, zmiękczanie gleby podczas wbijania, system rozprowadzania mieszanki wody, cementu i kruszywa

w miejscach odpowiedzialnych
za naprężenia zastosowano pogrubione przekroje

optymalizowana geometria pierścienia łukowego wzmacniająca konstrukcję

system blokad wzmacniających posadowienie FSS Sytem (Fins and Sep System to inprove stability)

Certyfikaty

 • to specjalnie zaprojektowane elementy amortyzujące i pochłaniające energię siły wbijającej
 • to także pogrubione przekroje w piórach szpica Eko-Kotwy Saddar odpowiedzialnych za naprężenia zrywające, zginające i udarność
 • System SDS zapobiega również kumulowaniu siły (energii) uderzeń na dnie kieszeni na słupek
 • System SDS przenosi ponadto energię (siłę) wbijającą bezpośrednio na pióra szpica Eko-Kotwy SADDAR eliminując ryzyko uszkodzenia Eko-Kotwy podczas wbijania
 • stabilność mocowania słupka w kieszeni kotwy
 • stabilizuje śruby i zwiększa wytrzymałość połączenia
 • zwiększa wytrzymałość słupka osadzonego w kotwie przed naporem siły bocznej
 • uzyskanie większej estetyki mocowania

Audyty

BUREAU VERITAS
(na zlecenie THE HOME DEPOT USA)

TÜV Rheinland – Niemcy
(na zlecenie Hornbach Niemcy)

Leroy Merlin Polska

Kingfisher

Intertek
(na zlecenie OBI Niemcy)