Nasz autorski unikalny projekt w skali światowej – kompozytowa Eko-kotwa SADDAR oparta jest na zastrzeżonej konstrukcji i innowacyjnej idei wykorzystania do jej produkcji specjalnie przez nas opracowanego modyfikowanego i zbrojonego włóknem szklanym  kompozytu PET o podwyższonej udarności.

Bazowy surowiec PET stosowany do produkcji pochodzi z recyklingu i stanowi istotny czynnik ochrony środowiska i przekształcenia plastikowych odpadów poużytkowych w pełnowartościowy nowy wyrób. Wykorzystanie butelek PET z recyklingu to nasz wkład w ratowanie planety.

Nasza działalność wpisuje się założenia gospodarki obiegu zamkniętego, zwanej inaczej gospodarką cyrkularną. To model gospodarczy przyszłości, w którym zasoby krążą w zamkniętym obiegu. Wszystkie produkty wytwarzamy z surowca PET, który pochodzi z recyklingu plastikowych butelek. Wytworzony w ten kompozyt znajduje zastosowanie w producji Eko-kotew o szerokim zastosowaniu w budownictwie. Każdy nasz produkt można ponownie odzyskać i przetworzyć na kompozyt i dać mu drugie, a nawet trzecie życie. Podobnie w gospodarce cyrkularnej cykl życia produktów jest cyklem zamkniętym, mogącym powtarzać się – przynajmniej w teorii – w nieskończoność.

Na naszej skończonej planecie surowce mają ograniczone zasoby, a przestrzeń na wyrzucanie tak po prostu odpadów praktycznie już nie istnieje. Dziś oprócz ograniczonych zasobów naturalnych, dodatkową granicą, której nie możemy przekroczyć stały się zmiany klimatu.

Gospodarka obiegu zamkniętego jest odpowiedzią na te wyzwania. W obiegu zamkniętym koniec życia produktu jest zarazem początkiem życia nowego produktu. Dla naszych Eko-kotew koniec życia butelki plastikowej jest początkiem życia dla kompozytu, z którego wytwarzamy produkty o szerokim spektrum zastosowania. Innymi słowy wszystkie odpady zostają spożytkowane, ich wartość dodana jest zmaksymalizowana. Na każdą wyprodukowaną eko kotwę zużywamy aż 20 butelek PET.