Grupa SADDAR
Doskonały produkt jest owocem trwałej i silnej współpracy
Grupa Saddar

PHU SADDAR®

PHU SADDAR jest wyłącznym dystrybutorem EKOKOTEW SADDAR®.
Oferujemy idealne ekologiczne produkty przyczyniając się do poszanowania środowiska naturalnego.
EKOKOTWY SADDAR® są produktami o oryginalnych chronionych prawem rozwiązaniach technicznych, posiadają ochronę prawa autorskiego.
Dariusz Sadowiński - właściciel PHU SADDAR jest twórcą i wyłącznym uprawnionym do praw autorskich kompozytowych EKOKOTEW SADDAR®.
Dzięki swojemu know-how, zrealizujemy najbardziej zaawansowane technologicznie projekty od pomysłu do realizacji.
 • dystrybucja i sprzedaż na rynkach międzynarodowych systemu eko łączników SADDAR
 • prace badawczo-rozwojowe
 • biuro konstrukcyjno-technologiczne
 • opracowywanie innowacyjnych produktów i unikatowych rozwiązań technologicznych.

SADDAR Sp. z. o.o.

SADDAR Sp. z o.o. jest wyłącznym producentem kompozytowych EKOKOTEW SADDAR®

Oferujemy:
 • realizacja kompleksowych projektów : koncepcja, doradztwo, projektowanie, wykonanie form wtryskowych i produkcja seryjna
 • produkcja/ wtryskiwanie na formach własnych lub powierzonych z wszelkiego rodzaju tworzyw termoplastycznych włącznie z modyfikatorami
 • usługi wtrysku z surowców powierzonych lub regranulatów i przemiałów wykonywanych przez naszą firmę,
 • produkcja granulatów tworzyw sztucznych napełnianych wypełniaczami mineralnymi i roślinnymi,
 • produkcja koncentratów barwiących na bazie poliestrów,
 • recykling tworzyw sztucznych
 • automatyzacja procesów produkcyjnych w branży PTS,
 • budowa podajników IML,
 • serwis nietypowych maszyn do PTS
 • szkolenie w zakresie obsługi maszyn do PTS,
 • szkolenie w zakresie ustawiania parametrów wtrysku,
SADDAR Sp. z. o.o. oferuje usługi zagospodarowania odpadów odbieranych od firm wytwarzających lub odzyskujących odpady. Wystawiamy karty przekazania odpadów.
Park maszynowy pozwala na produkcję ok. 30-tu gatunków termoplastycznych tworzyw sztucznych.

Jakość wykonywanych regranulatów daje możliwość stosowania ich w niżej wymienionych gałęziach przemysłu:
budownictwo, elektronika, motoryzacja, telekomunikacja, opakowaniowy, obuwniczy i włókienniczy.

Specjalizujemy się w wytłaczaniu modyfikowanych tworzyw konstrukcyjnych wzmacnianych włóknem szklanym i ich przerobem metodą wtryskową.

Wykonujemy:

 • ABS w postaci przemiału i regranulatu
 • ABS/PC w postaci przemiału i regranulatu
 • PBT – czyste i z włóknem szklanym
 • PA – Poliamidy a w tym : PA6, PA 6 +GF, PA 6.6, PA 6.6 +GF , PA 4.6, PA 12
 • PE w tym LDPE, HDPE przeznaczone do wytłaczania, wtrysku i rozdmuchu
 • PET – Poli (tereftelan etylenu) w postaci przemiału lub regranulatu czyste i z włóknem szklanym
 • PMMA – Poli (metakrylan metylu) przemiały transparentne i kryte
 • POM – Poliacetal: homopolimer i kopolimer
 • PP – Polipropylen przemiały i regranulaty
 • PPO – Poli (tlenek fenylu)
 • PS – Polistyren nisko – wysokoudarowy
 • TPU – Poliuretan termoplastyczny
 • Elastomery poliestrowy, poliolefinowy, kopolimer styrenu
 • Inne na zamówienie
Wszystkie tworzywa dostępne są zarówno w formach pierwotnych oraz mogą być dowolnie modyfikowane na indywidualne potrzeby klienta. Oferujemy wytwarzanie regranulatów na zamówienie klienta o oczekiwanych wartościach MFI, MVR.

SADDAR Research & Development:

 • Opracowujemy kompleksowe technologie oraz projektujemy i wykonujemy oprzyrządowania do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych
 • projektujemy ciągi technologiczne do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych technikami:
  wytłaczanie, wtrysk i formowanie próżniowe.
 • usługi doradztwa technicznego, techniczno-ekonomicznego oraz ekspertyzy z zakresu przetwórstwa tworzyw sztucznych