Grupa SADDAR
Doskonały produkt jest owocem trwałej i silnej współpracy
Grupa Saddar

PHU SADDAR®

Zakres naszej działalności obejmuje:


  1. EKOPRODUKTY SADDAR®

  PHU SADDAR jest wyłącznym producentem i dystrybutorem EKOKOTEW SADDAR®.
  Oferujemy idealne ekologiczne produkty przyczyniając się do poszanowania środowiska naturalnego.
  EKOKOTWY SADDAR® są produktami o oryginalnych chronionych prawem rozwiązaniach technicznych, posiadają ochronę prawa autorskiego.
  Dariusz Sadowiński - właściciel PHU SADDAR jest twórcą i wyłącznym właścicielem praw autorskich kompozytowych EKOKOTEW SADDAR®.
  • dystrybucja i sprzedaż na rynkach międzynarodowych systemu ekoproduktów SADDAR

  2. USŁUGI DORADCZE, SZKOLENIOWE I PROJEKTOWE

  Dzięki swojemu know-how, zrealizujemy najbardziej zaawansowane technologicznie projekty od pomysłu do realizacji.

  OFERUJEMY :
  • prace badawczo-rozwojowe
  • biuro konstrukcyjno-technologiczne
  • opracowywanie innowacyjnych produktów i unikatowych rozwiązań technologicznych.
  • realizacja kompleksowych projektów : koncepcja, doradztwo, projektowanie, wykonanie form wtryskowych i produkcja seryjna
  • automatyzacja procesów produkcyjnych w branży PTS,
  • budowa podajników IML,
  • serwis nietypowych maszyn do PTS
  • szkolenie w zakresie obsługi maszyn do PTS,
  • szkolenie w zakresie ustawiania parametrów wtrysku,

  3. USŁUGI WTRYSKU DETALI

  • produkcja/ wtryskiwanie na formach własnych lub powierzonych z wszelkiego rodzaju tworzyw termoplastycznych włącznie z modyfikatorami
  • usługi wtrysku z surowców powierzonych lub regranulatów wykonywanych przez naszą firmę,
  • dysponujemy maszynami o sile zamka od 5000 do 6500 kN i wadze wtrysku do 4 kg

  4. USŁUGI REGRANULACJI, MODYFIKACJI I NAPEŁNIANIA TWORZYW SZTUCZNYCH

  PHU SADDAR oferuje usługi regranulacji i modyfikacji oraz napełniania tworzyw sztucznych.
  • produkcję granulatów tworzyw sztucznych napełnianych wypełniaczami mineralnymi i roślinnymi,
  • produkcję koncentratów barwiących na bazie poliestrów.
  Park maszynowy pozwala na przetwarzanie ok. 30-tu gatunków termoplastycznych tworzyw sztucznych.

  Jakość wykonywanych regranulatów daje możliwość stosowania ich w niżej wymienionych gałęziach przemysłu:
  budownictwo, elektronika, motoryzacja, telekomunikacja, opakowaniowy, obuwniczy i włókienniczy.

  Specjalizujemy się w wytłaczaniu modyfikowanych tworzyw konstrukcyjnych wzmacnianych włóknem szklanym i ich przerobem metodą wtryskową.

  Wykonujemy usługi w zakresie granulacji:

  • ABS w postaci regranulatu czystego i modyfikowanego
  • ABS/PC w postaci regranulatu
  • PBT – regranulaty czyste i wzmacniane
  • PA – Poliamidy a w tym : PA6, PA 6 +GF, PA 6.6, PA 6.6 +GF , PA 4.6, PA 12
  • PE w tym LDPE, HDPE przeznaczone do wytłaczania, wtrysku i rozdmuchu
  • PET – Poli (tereftelan etylenu) w postaci regranulatu czystego i z włóknem szklanym
  • PMMA – Poli (metakrylan metylu) regranulaty transparentne i kryte
  • POM – Poliacetal: homopolimer i kopolimer
  • PP – Polipropylen regranulaty czyste i modyfikowane
  • PS – Polistyren nisko – wysokoudarowy
  • TPU – Poliuretan termoplastyczny
  • Elastomery poliestrowy, poliolefinowy, kopolimer styrenu
  • Inne na zamówienie
  Wszystkie regranulaty dostępne są zarówno w formach pierwotnych oraz mogą być dowolnie modyfikowane na indywidualne potrzeby klienta. Oferujemy wytwarzanie regranulatów na zamówienie klienta o oczekiwanych wartościach MFI, MVR.

  5. SADDAR® Research & Development:

  • Opracowujemy kompleksowe technologie oraz projektujemy i wykonujemy oprzyrządowania do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych
  • projektujemy ciągi technologiczne do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych technikami:
   wytłaczanie, wtrysk i formowanie próżniowe.
  • usługi doradztwa technicznego, techniczno-ekonomicznego oraz ekspertyzy z zakresu przetwórstwa tworzyw sztucznych